דיני עבודה הם גוף החוקים העוסק ביחסים בין מעסיקים לעובדים. דיני העבודה יכולים להתייחס גם להסכמים הקיבוציים ולחוקים המסדירים את תנאי העבודה, כגון שכר מינימום, גמול שעות נוספות, שעות עבודה ובריאות ובטיחות.

חוק יחסי העבודה הלאומי (NLRA) מגדיר מי נחשב לעובד וכן את זכויותיו בכל הנוגע להתאגדות. ה-NLRA מספק גם מסגרת למשא ומתן קיבוצי בין איגודי עובדים או ארגוני עובדים ומעסיקים.

עובדים זכאים לקבל תשלום לפחות משכר המינימום על פי החוק הפדרלי אם הם מכוסים על ידי חוקי שכר המינימום של המדינה או הפדרליים. אם אינך מכוסה על ידי החוקים הללו, המעסיק שלך יכול לקבוע את השכר שלך בכל רמה שהוא רוצה.

דיני עבודה הם ענף בחוק העוסק ביחסים בין מעסיקים ועובדים.

דיני העבודה שולטים בהיבטים רבים של העסקה, לרבות גיוס עובדים, פיטורין, משא ומתן על שכר, תקני בטיחות ובריאות במקום העבודה, שעות עבודה ותשלום שעות נוספות.

הוא גם מסדיר את הגיל שבו אדם יכול לעבוד כחוק בעיסוקים שונים. גם נושאים הקשורים לתעסוקה כמו אפליה והטרדה מינית כפופים לחוקי העבודה.

דיני עבודה הם גוף החוקים העוסק בזכויות, חובות והתנהלות מעסיקים ועובדים.

במציאות, חוקי העבודה הם לרוב מורכבים מאוד ומשתנים ממדינה למדינה. במקרים מסוימים, ייתכן שיש יותר ממערכת אחת של חוקים בעבודה במצב נתון.

מילון מונחים דיני עבודה

חוקי העבודה הם מערכת הכללים המסדירה את היחסים בין מעסיקים לעובדים.

עורך דין דיני עבודה הינו עורך דין המתמחה בדיני עבודה באופן ספציפי. ניתן להתייעץ איתם בכל מיני סכסוכים במקום העבודה, כמו יחס לא הוגן, הפרות שכר ושעות, אפליה, הטרדה מינית וכדומה.

דיני עבודה הם מכלול החוקים, הפסיקות המנהליות והתקדימים המתייחסים לזכויות החוקיות של עובדים וליחסיהם עם מעסיקים.

חוק יחסי העבודה הלאומי (NLRA) משנת 1935 קבע כללים לקביעה האם עובדים מוגנים על ידי חוק העבודה. ה-NLRA גם יצרה מסגרת למשא ומתן על הסכמים קיבוציים ואסרה על שיטות עבודה מסוימות במגזר הפרטי, לרבות אלה שיגרמו לנוהלי עבודה בלתי הוגנים.

כעובד או מעסיק, עליך להיות מודע לזכויותיך על פי החוק הפדרלי.

חוק עבודה הוא חוק או חוק המסדיר את היחסים בין מעסיקים לעובדים. חוקי העבודה נאכפים בדרך כלל על ידי ממשלת מדינה.

משרד העבודה של ארה"ב אוכף את חוקי העבודה, לרבות חוק התקנים הוגנים לעבודה, הקובע את שכר המינימום, תשלום שעות נוספות ותקני עבודת ילדים.

חוקי העבודה נאכפים לרוב על ידי ממשלת מדינה. משרד העבודה של ארה"ב אוכף את חוקי העבודה, לרבות חוק התקנים הוגנים לעבודה, הקובע את שכר המינימום, תשלום שעות נוספות ותקני עבודת ילדים.

אוצר מילים דיני עבודה

דיני עבודה הוא גוף משפטי העוסק בזכויות וחובות של עובדים ומעסיקים. הוא מכסה כמעט את כל ההיבטים של יחסי העבודה, כולל גיוס עובדים, פיטורין, שכר, שעות עבודה, בטיחות ובריאות במקום העבודה, הטבות, זמן חופשה ונושאים רבים אחרים.

דיני עבודה הם אוסף של כללים המסדירים את היחסים בין מעסיקים לעובדים. חוקים אלו נועדו להגן על זכויות העובדים ולהבטיח שלא ינוצלו על ידי מעסיקיהם.

על מנת להבין חוקים אלו, חשוב לדעת מהו מעסיק ועובד. מעסיק הוא מי שמשלם שכר או משכורת לעובד בתמורה לעבודה. עובד הוא מי שהתקבל לעבודה על ידי מעסיק לצורכי עבודה.

חוק העבודה העיקרי שרוב האנשים יכירו הוא חוק תקני העבודה הוגנים (FLSA). חוק זה קובע דרישות שכר מינימום, דרישות תשלום שעות נוספות, הגבלות על עבודת ילדים ותקנות אחרות החלות על עובדים בארצות הברית.

חוק יחסי העבודה הלאומי (NLRA) הוא החוק הפדרלי המגן על זכויות העובדים להצטרף יחד, עם או בלי איגוד, כדי לשפר את שכרם ותנאי העבודה שלהם.

זהו החוק המבטיח לך את הזכות להקים איגוד ולהתמקח עם המעסיק שלך. היא גם אוסרת על מעסיקים להפלות עובדים שמנסים לארגן איגוד עובדים.

עורך הדין לדיני עבודה יבדוק את החוזה ויקבע אם הוא עומד בחוק תקני עבודה הוגנים וכל חוק אחר במדינה או מקומית.

כמו כן, עורך הדין דיני עבודה ייעץ למעסיקים כיצד לעמוד בחוק. זה כולל מתן ייעוץ כיצד לבנות בצורה הטובה ביותר את יחסי העבודה שלהם כדי למזער סיכונים, וכן ייעוץ לגבי סוגי תוכניות הפיצויים המותרים על פי החוק.

דיני עבודה הם אוסף של חוקים המסדירים את היחסים בין מעסיקים לעובדים. זה יכול להיות לאומי או מקומי, והוא מסדיר את סביבת העבודה כדי להבטיח שהיא בטוחה, בריאה והוגנת.

חוקי העבודה משתנים בהתאם למדינה שבה הם מיושמים. בארצות הברית, למשל, ישנם חוקי מדינה וכן חוקי עבודה פדרליים החלים במצבים שונים. משרד העבודה האמריקאי אחראי לאכיפת חוקים אלה ולחקור מקרים של הפרות.

ככלל, דיני העבודה מתייחסים לשלושה תחומים עיקריים: חוזי עבודה; תשלום שכר עבודה; ושעות עבודה כולל דרישות תשלום שעות נוספות.

דיני עבודה הוא מונח גג המקיף מספר חוקים. חוקים אלו נועדו להגן על העובדים ולהבטיח שהם יקבלו את ההטבות המגיעות להם.

ישנם סוגים רבים ושונים של דיני עבודה, אך הנפוצים שבהם הם:

– חוק תקני עבודה – חוק זה קובע את תקני המינימום לשכר, שעות עבודה, חופשות, חגים וזכויות אחרות;

– חוק הבריאות והבטיחות בעבודה – חוק זה מבטיח שלעובדים באונטריו יש תנאי עבודה בטוחים;

– קוד זכויות אדם – חוק זה אוסר על אפליה בעבודה ממספר סיבות כולל גזע, מין, אמונה או מוגבלות.

האם צריך לקחת עורך דין לדיני עבודה?

לכל מעסיק צריך להיות עורך דין דיני עבודה ברשימת אנשי הקשר שלו. ניתן לקרוא להם לעזרה בכל עת.

עורכי דין לדיני עבודה הינם מומחים בתחום דיני העבודה והעבודה, כך שיוכלו לספק לכם הערכת מצב מדויקת ולסייע לכם לקבל החלטות בהתאם.

דיני עבודה הם תחום מסובך ולעתים קרובות מבלבל בחוק. לכן, אם יש לכם שאלה לגבי זכויות העבודה שלכם, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני עבודה.

עורכי דין לדיני עבודה הם המומחים בתחום זה ויוכלו לסייע לכם לנווט בין חוקים אלו ולמצוא את הפתרונות הטובים ביותר למקרה שלכם.

חשוב להתייעץ עם מישהו שיש לו ניסיון בתחום זה לפני שתקבלו החלטות בעצמכם.

חשוב להבין כי ישנם סוגים שונים של עורכי דין לדיני עבודה. חלקם מתמחים בדיני הגירה, ואחרים מתמחים בדיני עבודה.

אם אינך בטוח אם עליך לשכור עו"ד דיני עבודה, הנה כמה סימנים שעשויים להצביע על כך שהדבר הכרחי:

– פוטרת מעבודתך ואתה רוצה לדעת אם יש לך זכויות או הגנות חוקיות כלשהן

– מטרידים אותך או מפלים אותך בעבודה מסיבות כמו גיל, גזע, דת או מוגבלות

– אתה רוצה לדעת אם אתה יכול לתבוע את המעסיק שלך על פיטורין שלא כדין

– הוצעה לך עבודה חדשה אך רוצה לדעת אילו זכויות והגנות יהיו זמינות לך לאחר קבלת ההצעה

עוד בנושא