יעקב אביב: מה זה טופס 4?

יעקב אביב - טופס 4

יעקב אביב, מפקח בנייה, מסביר על טופס 4, האישורים הנדרשים ואחראיות מפקח בנייה בנושא טופס 4.

מה זה טופס 4? למה צריך מפקח בנייה? יעקב אביב מסביר

בונים בית פרטי? התהליך מורכב ומחייב התערבותם של בעלי מקצוע רבים, החל משלב התכנון, הביצוע ועד לסיום וכניסה לבית המגורים החדש שלכם. בגמר העבודה לא מקבלים מפתח ונכנסים אל הבית, הועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית בה הבית שלכם נבנה מבקשת לקבל את הפרטים המלאים והחתומים, כאשר המטרה הסופית שלכם היא להיכנס לבית החדש שלכם והמטרה של הרשות המקומית היא לוודא את הפרטים הנדרשים בחוק על מנת לספק לכם אישור אכלוס, טופס 5. טופס 4 מאשר את היותו של המבנה כשיר למגורים ראויים וחוקיים, המבנה כשיר לחיבור חשמל, מים וטלפון, עומד בדרישות בטיחות מבנה, בטיחות אש ודרישות נוספות נדרשות. מפקח בנייה, יעקב אביב, מציג את החשיבות הגדולה של טופס 4 במצב של בניית בית באופן עצמי: "טופס 4 הוא טופס חשוב לכל הדעות ובכל מצב, האחראיות המלאה כאשר רכשתם דירה חדשה מקבלן היא על הקבלן שמחויב לפעול בהתאם לחוק, להציג את כל האישורים ולעמוד בכל התנאים כדי לעמוד בדרישות טופס 4 – כאשר אתם בונים בית פרטי בעצמכם, האחראיות עוברת אליכם". האם אדם פרטי יכול לעמוד בדרישות טופס 4? יעקב אביב עונה: "התהליך עד לטופס 4 הוא ארוך ומצריך הבנה בתכנון, תקציב, עמידה בזמנים, תכנון אתר עבודה ותפקודו, שמירה על איכות הבנייה ועמידה בסיכומים ובסוף התהליך יש להתמודד עם טופס 4, אתגר מורכב שמתאים רק לאנשי המקצוע הרלוונטיים. בהינתן הדרישות כיום, לא מכיר אנשים שלא לוקחים מפקח בנייה כדי שיתפוס פיקוד החל משלב התכנון ועד לשלב טופס 4".

יעקב אביב: "טופס 4 הוא מורכב, ארוך ומצריך הבנה מקצועית בתחום"

טופס 4 דורש חתימות ואישורים רבים, על הטופס צריך לחתום בעל ההיתר, עורך הבקשה להיתר, אחראי הביקורות ומודד. יחד עם החתימות, הועדה המקומית דורשת מסמכים רבים: אישור  אדריכל ומודד שהבנייה בוצעה בהתאם לתכנית הבנייה, אישור חברת הגז, אישור ניקוז ואינסטלציה לפי התקן, אישור מהנדס בנייה לתקינות הבטון ואישור לתקינות המבנה, תעודת מכון התקנים עבור אטימות המרחבים המוגנים, אישור פינוי מבנים זמניים באתר הבנייה ואישורים נוספים שנדרשים יעקב אביב מסביר על אחראיות של מפקח הבנייה: "מפקח בנייה מלווה את בעלי השטח משלב התכנון ועד לקבלת טופס 4, תחת הסכם עבודה וסיכומים נדרשים, מפקח הבנייה אחראי על עבודתם של אנשי המקצוע והגורמים בפרויקט, מקדם את הפרויקט בהתאם לאבני הדרך והסיכומים השונים ודואג שהכל יבוצע ברמה הגבוהה ביותר שניתן. מפקח בנייה מומחה מבצע ביקורות איכות ונוכח באתר הבנייה, איתור כשלים ודואג לתיקון הליקויים עוד בשלב הבנייה כדי שאלו לא יפריעו לאישור האכלוס. בסיום מפקח הבנייה מלווה גם את שלב טופס 4 ויודע להצביע על הנקודות הקריטיות ומאפיינים חשובים לבדיקת המפקח מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה".

מה עושים אם מפקח בנייה מטעם העירייה מצא ליקויים בבניה?

המטרה של מפקח הבנייה היא לצמצם ככל הניתן את הליקויים בתהליך הבנייה באמצעות פיקוח צמוד, ירידה לפרטים כדמות סוג החומרים, שלבי עבודה, צורת העבודה, התאמת הבנייה לפי התכנון ועד לרמת המיקרו כדוגמת גימורים והיבטים שונים שסוכמו. יחד אם זאת, ייתכן מצב בו מפקח מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה יאתר ליקויים כאלו ואחרים במבנה, לרוב לא מדובר בתיקונים מורכבים ולאחר תיקונם המסמכים יוגשו בשנית והמפקח יגיע לוודא שתוקנו.

עוד בנושא