קטגוריות: איטלקית

Group 15Created with Sketch.
איטלקית

ללמוד לדבר איטלקית

השפה האיטלקית היא שפה רומנטית המדוברת בעיקר באיטליה ובכמה אזורים של שוויץ. היא חברה בשפות האיטלקיות-דלמטיות, הכוללות גם סיציליאנית וקורסיקנית. השפה האיטלקית מקורה בלטינית אשר